ΜΑΝΙΑ ΜΠΕΡΙΑΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαρία (Μάνια) Μπεριάτου είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (2009). Έλαβε Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔΕ) Πολεοδομίας – Χωροταξίας από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ (2012). Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, στον Τομέα Πολεοδομίας & Χωροταξίας (2022).
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια επιμόρφωσης για το πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου (ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ) καθώς και για την “Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΚΙΜΚΕΣ).
Έχει συγγράψει το βιβλίο “Φισκάρδο Κεφαλονιάς: αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές όψεις του παραδοσιακού οικισμού”, Αθήνα (2016), Andy’s Publishers και έχει επιμεληθεί μαζί με τη δρα Ιουλία Παπαευτυχίου το βιβλίο “Dry Stone constructions and built heritage – Constructions en Pierre Sèche et patrimoine bâti”, Societé Scientifique Internationale pour l’ Étude Pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (SPS) – Cephalonia and Ithaca Foundation (2018).
Έχει συγγράψει επτά (7) άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων & συλλογικούς τόμους με κρίση (τα τέσσερα ως μόνη συγγραφέας) και έχει κάνει δέκα επτά (17) εισηγήσεις – ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες (12 ως μόνη εισηγήτρια). Επίσης, έχει εννέα (9) δημοσιεύσεις σε περιοδικά για θέματα τοπίου, περιβάλλοντος και κτισμένης κληρονομιάς και έχει παρακολουθήσει ικανό αριθμό
επιστημονικών συνεδρίων.
Έχει συμμετάσχει, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, σε τέσσερα (4) ερευνητικά προγράμματα (τα δύο χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και έχει συνεργαστεί με γραφεία χωροταξικών μελετών. Κατέχει μελετητικό πτυχίο τάξης Α’/ κατηγορία υπ’ αρ. 2: Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες και τάξης Α’/ κατηγορία υπ’ αρ. 7: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων και οικισμών και τοπίου).
Είναι μέλος επτά (7) επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων και οργανώσεων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Έχει λάβει 3 βραβεία μαζί με άλλους συναδέλφους σε ισάριθμους διαγωνισμούς Επιχειρηματικής Ιδέας και Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Μιλάει και γράφει αγγλικά (άριστο επίπεδο – Certificate of Proficiency in English) και γαλλικά (πολύ καλό επίπεδο).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΞΩΦΥΛΛΑ